Wczoraj, 21 lipca 2008  został złożony w Sądzie Statut i nastąpiła rejestracja Związku Zawodowego Bibliotekarzy i
Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze
Polscy”, zwanego dalej ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”.
 ZBiPB jest jednolitym,
dobrowolnym, samorządnym i niezależnym związkiem zawodowym powołanym do
reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno-bytowych
swoich członków.
Miałam przyjemność
uczestniczyć w opracowywaniu Statutu.
Prace trwały od czerwca 2008. 16 czerwca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Bibliotekarzy, dotyczące założenia  Związku Zawodowego Bibliotekarzy Polskich. Na spotkaniu wyłoniono grupę inicjatywną, która miała podjąć prace nas Statutem Związku. Spotkanie grupy inicjatywnej, prowadzone przez bibliotekarzy z  Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.  odbyło się 28 czerwca w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Z grupy inicjatywnej wyłoniono Violettę Frankowską (BGPW), Dorotę Bednarczyk i Adama Stopę, którzy zarejestrowali wczoraj Związek w XIV Wydziale Gospodarczym KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że nowy związek
aktywnie będzie działać na rzecz nie tylko polepszenia
warunków pracy bibliotekarzy, ale też poprawy ich pozycji
zawodowej i postrzegania zawodu bibliotekarza w społeczeństwie.

VF