Pracownicy BGPW jak co roku wsparli przed zimą 2007/2008
roku Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, organizując i biorąc udział
w zbiórce pieniędzy. Datki były tak hojne, że starczyło na zakup 170 kg
żywności. Organizatorzy zbiorki w 2 rzutach robili zakupy, ponieważ samochód
nie był w stanie pomieścić takiej ilości karmy dla zwierząt.

Drugi rzut był robiony pod kątem juniorków, których ostatnio
przybyło w schronisku. Sytuacja schroniska w Józefowie jest rozpaczliwie zła,
zwierzęta były głodne a spiżarnia świeciła pustkami. W tym roku również
przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy. Ponadto bardzo prosimy o dary w postaci
niepotrzebnych już w domu kocy i poduszek oraz wszystkich rzeczy, którymi można
ocieplić psie budy na zimę. Bardzo dziekujemy wszystkim darczyńcom, psiarzom i kociarzom z BGPW oraz tym, którzy nie posiadaja zwierząt, ale maja wielkie współczujące serca i tak hojnie wsparli naszą akcję.

W podziękowaniu fotoserwis:MW

Reklamy