Europeana – Europejska Biblioteka Cyfrowa (www.europeana.eu), po listopadowej wpadce z uruchomieniem, kiedy olbrzymia liczba wejść przerosła jej możliwości sprzętowe, znowu działa.
Co prawda jeszcze nie na 100%, bo pojawia sie komunikat, że testowany jest niedawno skonfigurowany hardware i korzystanie ze strony jest możliwe, ale należy sie liczyć z pewnymi niedogodnościami, a w godzinach szczytu ilość użytkowników może być ograniczana.
W każdym razie moc serwerów Europeany zwiększono czterokrotnie.
Portal zawiera ok. 2 mln obiektów cyfrowych (obrazów, tekstów, dokumentów dźwiękowych, filmów) pochodzących z archiwów, bibliotek, muzeów, kolekcji audiowizualnych.
Ciągle jest to prototyp,  a oficjalnie Europeana w wersji 1.0 będzie rozwijana i zostanie uruchomiona w 2010 roku, z dostępem do 6 milionów obiektów cyfrowych. Wcześniej wspominano o 10 mln obiektów w 2010 r.
Komisja Europejska przeznaczyla 69 mln euro na projekty badawcze nad cyfrowymi bibliotekami, na lata 2009-10. Dodatkowo 50 mln euro przeznaczono na ułatwienie dostepu do europejskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.
Projekt realizują instytucje z 27 krajów członkowskich. Stronę polską reprezentuje Biblioteka Narodowa i praktycznie tylko jej zbiory, wchodzące w skład Biblioteki Cyfrowej „Polona” są w Europeanie.
Oczywiście jest też dużo poloniców, pochodzących z europejskich muzeów, archiwów i bibliotek, przede wszystkim nagrania z ważnych wydarzeń politycznych (m.im. relacje z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, z manifestacji studenckich w 1968 r., demonstracji solidarnosciowych z lat 80., dokumenty związane z polską drogą do NATO i UE), mapy, zdjęcia (np. seria zdjęć z Europy z lat. 40.), listy, pamiątki związane z królami polskimi, m.in. Stanisławem Leszczyńskim czy Augustem II Mocnym.

Kilka przykładowych obiektów związanych z Polską (wszystkie podane tu linki odsyłają bezpośrednio do kontekstu oryginalnego, nie do opisu skróconego w Europeanie):

Mapa Polski z okresu rozbiorów, ze zbiorów Portugalskiej Bibiblioteki Narodowej.

Raport księcia Józefa Poniatowskiego do Napoleona z listopada 1809 r., z francuskiego Archiwum Narodowego

Polski orzełklejnot z kolekcji Ludwika XIV, wykonany z granatu, rubinów, szmaragdów i pereł, pochodzący ze spadku po królowej Polski, Marii Ludwice, ze zbiorów Muzem Luwr.


Kamizelka polskiego spadochroniarza z okresu II wojny, z Muzeum Wojska w Paryżu.

Miniatura króla Stanisława Leszczyńskiego z Muzeum Condee.

Przy okazji widać, że katalogerzy francuscy nie przejmują się pisownią zagranicznych nazwisk – król Leszczyński występuje, a to jako Stanislas Leczinski, roi de Pologne, a to jako Stanislas Leszczynszi. Nic dziwnego, że ten polski wydaje im się taki trudny w wymowie :).


Zaśnieżona ulica (Rue enneigée) , Polska, 1947 r. (z serii zdjęć Europa w latach 30-40.), z portalu culture.fr.

Wyszukiwać w Europeanie można po tytule obiektu, dacie, autorze i temacie (słowach kluczowych). Szkoda, że POLONA nie umieszcza oprócz polskich, także angielskich słów kluczowych, chociażby słowo ‚Poland’, co niewątpliwie znacznie zwiększyłoby oglądalność w Eurpeanie  zbiorów pochodzących z Biblioteki Narodowej.
Obiekty można też oglądać w oryginalnym kontekście, na stronach bibliotek i in. instytucji, tak jest też w przypadku POLONY. Przy opisach obiektów pochodzących z POLONY nie ma miniatur, chociaż oczywiście naciśniecie na ikonkę przenosi do oryginalnego kontekstu czyli bezpośrednio do dokumentu na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej.
Ułatwieniem jest możność wybrania sobie języka interfejsu (kilkanaście języków europejskich, w tym polski), chociaż nie wszystkie informacje są przetłumaczone, tylko, jak napisano, te „najważniejsze”, i „szybkość publikacji informacji ma priorytet wyższy niż tłumaczenie”.

W informacji dot. „polityki prywatności” napisano, że użytkownicy są proszeni o rejestrację, ale niestety w praktyce funkcja rejestracji i logowania nie jest jeszcze dostępna, a szkoda bo identyfikacja użytkownika ma umożliwić korzystanie z usług spersonalizowanych.

MM

Reklamy