W Bibliotece Cyfrowej PW bardzo interesująca nowość dla „cybertekarzy”, katalogerów, bibliotekarzy, pracowni digitalizacyjnych i wszystkich związanych z digitalizacją – publikacja dotycząca standardów technicznych digitalizacji i zaleceń odnośnie metadanych – „Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego” pod redakcją Grzegorza Płoszajskiego, współautora książki.
Publikacja  powstała na bazie opracowania wewnętrznego Zespołu roboczego ds. standardów technicznych digitalizowanych obiektów, działającego w ramach Zespołu do spraw digitalizacji (powołanego w kwietniu 2006 r.),  przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W związku z rozwojem technologii teleinformatycznych i rosnącym znaczeniem dostępu do dziedzictwa kulturowego, wspieranym przez Unię Europejską, wypracowanie właściwych standardów w zakresie digitalizacji ułatwiłoby zarówno przechowywanie, jak i korzystanie z kopii cyfrowych i taki też cel przyświecał autorom książki.

Główne tematy książki to: standardy techniczne dla digitalizowanych obiektów (zbiory biblioteczne, dokumenty archiwalne, proste obiekty muzealne), koncepcje długotrwałego przechowywania obiektów cyfrowych, standardy dla danych tekstowych, zalecenia odnośnie metadanych technicznych i strukturalnych.

Publikacja, wydana przez Bibliotekę Główną Politechiki Warszawskiej, oprócz wydania elektronicznego, dostępnego w Bibliotece Cyfrowej PW, ukazała się też w postaci drukowanej (ISBN 978-83-7207-797-4).

MM

Reklamy