Kolejną biblioteką cyfrową opartą na dLibrze jest Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa tworzona przez Instytut  Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. BBC zamieszcza publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu.
Najczęściej czytaną publikacją jest książka   „Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie„, praca zbior. pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke.
Książka ta reklamowana jest na forum Ebibu ‚Digitalizacja i biblioteki cyfrowe’ jako podręcznik dla bibliotekarzy cyfrowych, a jako zachęcający cytat podano:
„Od redakcji”
(…)
„Relacja i sens funkcjonowania współczesnej kolekcji bibliotecznej związane są z jej dostępnością, funkcjonowaniem poza komercyjnymi wyznacznikami i ograniczeniami w zakresie użytkowania. Publicznie dostępny zbiór cyfrowy oznacza zaś dziś jedno – umieszczenie go w Internecie.”
(Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke)

Tematem książki jest nie tyle digitalizacja (pisana przez ‚i’ a nie ‚y’, za co tez książka jest chwalona dodatkowo :)),  co biblioteki cyfrowe. Pod tym terminem autorzy umieszczają kolekcje, zbiory dokumentów elektronicznych, dostępne publicznie, czyli w Internecie, podkreślając, że „nowożytna idea biblioteki  nierozerwalnie związana jest z pojęciem zbioru otwartego dla użytkowników, pozbawionego restrykcji w zakresie dostępu”.

Książka dostępna jest też wersji drukowanej – ISBN 978-83-89316-72-1 (brosz.)

MM

Reklamy