Pokaz urządzeń do masowej digitalizacji zbiorów archiwów i bibliotek, zorganizowany przez firmę Digital-Center odbył się 18 marca w Sali Darczyńców w Bibliotece Narodowej.
Pokazowi towarzyszyły prezentacje dotyczące organizacji pracowni digitalizacji oraz przechowywania zasobów cyfrowych.
Zaprezentowano skanery firm Zeutschel, Quidenus i Microform.

Można było zobaczyć z bliska działanie skanerów i zadawać pytania specjalistom.

Firma Zeutschel przedstawiła m.in. skaner do digitalizacji książek i innych dokumentów OS 14000 oraz system kopiujący Bookcopy.

Duże zainteresowanie wzbudził automatyczny skaner-robot do digitalizacji ksiązek firmy Quidenus. Skaner wyposażony jest w automatyczny palec przekładający kartki z prędkością 2 ty. stron na godzinę.Firma Microform pokazała wydajny skaner do do digitalizacji dokumentów pojedynczych (lużnych), umożliwiających skanowanie również małych form typu znaczki pocztowe czy karty katalogowe.


fot.1-5 M.Miller

Linki
Film z pokazu skanerow na stronie Digital-Center

MM

Reklamy