Dom
Dziecka w Białołęce prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi.
Jego początki sięgają 1925 roku kiedy to parcelowano majątek Białołęka Dworska.
Obok dworku stały dwa drewniane domy gdzie znajdowała się karczma zwana
„Łapigrosz”. Kiedy siostry dowiedziały się o sprzedaży tych budynków, postarały
się o środki do zakupu ich na własność Zgromadzenia. Po remontach i adaptacji
budynków już wiosną 1926 roku przyjęto pierwszą partię dzieci.

Kontakty BG PW z
tą placówka sięgają lat 70-tych.
Pierwszą akcję pomocy siostrom przeprowadziła
Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska ale o tym pamiętają już nieliczni.
Pracownicy Biblioteki Głównej szybko włączyli się w to przedsięwzięcie.
Najpierw organizowaliśmy zbiórki rzeczy dla wychowanków Domu Dziecka, które 2,
3 razy w roku zawoziliśmy do Białołęki. Potem udało się nam wciągnąć w pomoc
Związek Zawodowy Solidarność, który każdego roku planuje w swoim budżecie
dofinansowanie  podopiecznych
zgromadzenia. Początkowo pieniądze przeznaczaliśmy na paczki, które w Wigilie
dzieci znajdowały pod choinką. Teraz, w dobie
ogólnokrajowego kryzysu, zawozimy
do sióstr pieniądze. Nasza akcja charytatywna zawsze spotykała się z dużym
zrozumieniem i poparciem dyrekcji, która często uczestniczyła w naszych
wyprawach do Domu Dziecka w Białołęce. Sercem i duszą całej akcji jest nasza
koleżanka Pani Danusia Łomża, która nie tylko zabiega o pieniądze ale również
wzięła na siebie obowiązek rozliczania się z wszystkich wydatków. Siostry
przysyłają na jej ręce rachunki, które potem należy
skrupulatnie rozliczyć u
sponsora jakim jest Solidarność. Postaraliśmy się również o to aby Politechnika
Warszawska rezerwowała każdego roku 2 skierowania na kolonie dla dwóch
wychowanków Domu Dziecka. Ten letni wypoczynek jest dofinansowywany przez
Zakładowy Fundusz Socjalny PW. W tym roku przeprowadziliśmy akcję pomocy w
kwietniu tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Zawiezione pieniądze i zebrane przez
nas rzeczy będą świątecznym zajączkiem dla dzieci. Po raz kolejny przekonaliśmy
się, że atmosfera w zakładzie, zwanym obecnie Domem Dziecka – Caritas jest miła
i rodzinna.

W wyprawie na Białołękę w imieniu całej naszej bibliotekarskiej
społeczności wzięły udział: Pani Dyrektor Elżbieta Dudzińska, Danuta Łomża,
Małgorzata Wornbard. W podziękowaniu otrzymaliśmy piękne świąteczne kartki
wykonane osobiście przez dzieci. Jeżeli ktoś chce otrzymać taką kartkę
zapraszamy do Oddziału Opracowania.

MW

Reklamy