W ramach istniejących już struktur Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek
”Bibliotekarze Polscy”
17 czerwca 2009 powstała Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego
Bibliotekarzy.
Oznacza to, iż mamy organizację, która reprezentuje pracowników
warszawskich bibliotek.

Bibliotekarze z Biblioteki Szkoły Głównej
Handlowej, z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Głównej Politechniki
Warszawskiej będą mogli teraz razem wspierać się w działaniach na rzecz tej
grupy zawodowej.

Na zebraniu udało się wybrać Zarząd w skład którego weszły:
dwie osoby z Biblioteki SGH, jedna osoba z Biblioteki Wydziałowej PW, jedna
osoba z BN i jedna osoba z BG PW.

Chcieliśmy, aby powstała organizacja poruszająca
istotne sprawy dla środowiska bibliotekarzy. Jesteśmy otwarci na propozycje
zadań do wykonania.
Wkrótce zostanie udoskonalona strona domowa Związku (www.zzbp.pl), aby
jeszcze lepiej się komunikować. A pracy jest dużo.

Środowisko bibliotekarskie ma swoje specyficzne
problemy, które należy omawiać we własnym gronie, wspomagać się, wymieniać
doświadczeniem i informacjami.
Chcemy współpracować z każdym, kto podnosi
prestiż naszego zawodu, sprawia, że to co robimy jest promowane i nazywane po
imieniu.
Często praca bibliotekarza nie jest widoczna tak dla społeczności
akademickiej, jak i dla społeczeństwa.

Brak uporządkowania i jednolitych zasad widać nie
tylko na polu warunków socjalno-bytowych pracowników.

Oprócz obrony praw i interesów pracowniczych, chcemy też
jako związek organizować zjazdy, wyjazdy edukacyjne, szkolenia, grupy wsparcia i inne.

Chcemy wykorzystywać potencjał, który jest w nas i wypracowywać nowe sposoby jego realizacji.

Czas pokaże, czy dobrze, że powstał jeszcze jeden
Związek ludzi pracujących na Politechnice
. Dla nas, jest to powód do radości.

Do tej pory działaliśmy w rozproszeniu, należąc do
wielu organizacji /lub nie/, które miały dbać o prestiż naszego zawodu.
Teraz
mamy Ogólnopolski Związek Zawodowy „Bibliotekarze Polscy”  i jego międzyzakładowe i zakładowe
organizacje,
które reprezentują nas w społeczeństwie.

 

AK

Reklamy