W dniu 22 września 2009 roku Jego Magnificjencja Rektor PW spotkał się z przedstawicielami Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”.
Spotkanie miało charakter informacyjny. Obydwie strony chciały wzajemnie się poznać i uzgodnić zakres współpracy. Poruszaliśmy sprawy związane z powstaniem związku, aktualnej sytuacji bibliotekarzy oraz o ich wkładzie jaki wnoszą w rozwój dydaktyczno-naukowy uczelni.
Konkretnie były to: konsekwencje przeprowadzenia podwyżek uposażenia pracowników PW i jego skutki w Bibliotekach Sieci Biblioteczno-Informacyjnej PW (m.in. sprawa dużej różnicy w rozkładzie płac względem taryfikatora w obrębie grup); utracony dłuższy wymiar urlopu; rozszerzenie magazynów bibliotecznych; plan zabudowy dziedzińca Gmachu Głównego.
Obydwie strony spotkania uznały, że Związek zawodowy Bibliotekarzy powstał w dobrym czasie kiedy powstaje wiele nowych inicjatyw i są możliwości zmian na lepsze. Między innymi, udział w planowanym projekcie tworzenia Repozytorium.
Violetta Frankowska, Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Bibliotekarzy Polskich zapewniła, że jesteśmy dobrze przygotowani do zadań jakie stawiane są uczelni. Towarzyszyli jej Agnieszka Kowalczuk i Krzysztof Łabęda.
JM Rektor zaprosił przedstawicieli związku do uczestnictwa w pracach wszystkich komisji rektorskich.
Najważniejsze dla nas było jednak to, iż JM Rektor uznał nasz Związek za równoprawną organizację działającą na Politechnice Warszawskiej, tak na rzecz środowiska bibliotekarzy, jak i całej uczelni.
Pierwsze skutki spotkania widoczne były już kilka dni potem, kiedy JM Rektor  poinformował Prezesesa Związku Nauczycielstwa Polskiego  oraz Dyrektor Biblioteki Głównej PW o tym, iż przyznaje dodatkowe pieniądze dla bibliotekarzy.

AK

Reklamy