16 listopada na konferencji prasowej w Bibliotece Narodowej przedstawiony został projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „ACADEMICA”. Projekt, powstały z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowany będzie przez Bibliotekę Narodową i sieć NASK.
Projekt zakłada utworzenie
cyfrowej bazy danych książek i czasopism naukowych i ich
udostępnianie w postaci wypożyczeń plików
elektronicznych pomiędzy poszczególnymi bibliotekami. W pierwszej
kolejności zbiory udostępni Biblioteka Narodowa – ok. 170 tys. pozycji zostanie zdigitalizowanych. 

Celem nowego projektu jest stworzenie polskim badaczom narzędzia szybkiego dostępu do literatury naukowej – czas oczekiwania na wypozyczenie dokumentu z innej biblioteki, wynosi czasem nawet miesiąc.
Projekt będzie realizowany  w latach 2010-2013. Wyboru publikacji ze zbiorów BN dokonają
eksperci rekomendowani przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Jak podkreślali, przedstawiajacy projekt prof. Włodzimierz Bolecki (wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki) i dyr. BN Tomasz Makowski, głównym problemem w zorganizowaniu takiej wypożyczalni wirtualnej jest brak odpowiedniej liczby zdigitalizowanych publikacji naukowych, spowodowany tym, że żadna polska biblioteka nie dysponuje skanerem automatycznym. Do projektu ACADEMICA zakupione zostana dwa takie wyspecjalizowane skanery.
Naszym skromnym zdaniem równie istotnym problemem dla rozwoju bibliotek cyfrowych czy repozytoriów są ograniczenia prawa autorskiego, a oprócz ilości publikacji znaczenie ma też jakość ich zeskanowania (oczywiście nie dotyczy to publikacji digital-born), opracowanie w odpowiednim standardzie metadanych opisujacych publikacje cyfrowe i pełnotekstowa przeszukiwalność cyfrowych dokumentów.
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Realizowany będzie przez Bibliotekę Narodową oraz NASK (opracowanie platformy informatycznej) w
latach 2010 – 2013. Przewidywany koszt projektu wyniesie blisko 34 mln
złotych.

Więcej informacji na ten temat:

strona BN
BN prezentacja projektu
strona Fundacji FNP
portal Biolog
portal EurActiv

MM

Reklamy