Rząd przeznaczył ok. 500 mln zł na  realizację w latach 2011-2015, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura, dwóch modułów programowych: Digitalizacji i Biblioteki +.

Za program Digitalizacji odpowiedzialny będzie Narodowy Instytut Audiowizualny. Zbiory zasobów kulturalnych i naukowych (muzeów, archiwów, bibliotek, dorobku kinematografii czy telewizji) będą zarchiwizowane w postaci wysokojakościowych kopii cyfrowych i jednocześnie udostępnione powszechnie, jako polskie dziedzictwo narodowe.
W ciągu 3 miesięcy ma powstac projekt  ustawy o powszechnym dostępie do kultury, która to ustawa umożliwi wprowadzenie dostępu on-line do cyfrowych wersji cennych zbiorów kultury.

Realizacją programu Biblioteka + będzie kierować Instytut Książki. Celem programu jest radykalna poprawa stanu polskich bibliotek publicznych oraz stworzenie ”orlików kultury”. Biblioteki gminne będą przekształcane w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury oraz ośrodki życia społecznego. Program zakłada wprowadzenie ogólnopolskiego systemu komputerowego umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy bibliotekami, szkolenie bibliotekarzy, a także modernizację i rozbudowę bibliotek.

Jest to początek działań prowadzących do zwiększania nakładów na kulturę, zgodnie z postulatutem przeznaczenia na nią 1 procenta z budżetu państwa”. Program Kultura + ma zostać przyjęty na jednym z najbliższych posiedzeń Rady Ministrów.

Więcej informacji na ten temat w Gazecie Wyborczej

MM