I znów październik, i znów jesień i rozpoczęcie nowego roku akademickiego.
I tak to się zaczęło na Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej…


Fot. G.Kiwała, E.Mroczek, M.Miller

Więcej fotografii w Facebook w tablicy Biblioteki Głównej PW

Reklamy