W dniach 5-6 pażdziernika odbyła się w Warszawie, w hotelu Bristol, 20-ta konferencja EINIRAS ( European Information Network on International Relations and Area Studies), stowarzyszenia europejskich osrodków informacji i dokumentacji naukowej, działajacych w ramach instytucji zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych. Stowarzyszenie organizuje współpracę w zakresie wymiany informacji, danych bibliograficznych, publikacji.

fot. M. Miller

W tym roku gospodarzem konferencji był Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a tematem przewodnim konferencji „From Content to Knowledge in International Relations” był wpływ nowych technologii na przyszłośc książek i bibliotek.


fot. M.Miller

Poza sesją wstępną, poświęconą „miejscu Polski w Europie”, odbyły sie 3 sesje tematyczne:

  1. Documentary Research and new Technologies
  2. From Analogue to Digital Libraries
  3. From Web 2.0 to Web 3.0

Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe, ale z naszego, czyli bibliotekarzy, punktu widzenia kilka okazało sie szczególnie interesujące. W sesji pierwszej było to wystąpienie Piotra Kowalczyka poświęcone zjawisku self-publishing’u, czyli samodzielnemu wydawaniu książek przez ich autorów.
Prezentację Piotra Kowalczyka można obejrzeć na jego blogu „PasswordIncorrect”.

Pan Leszek Śnieżko z
Centrum NUKAT przedstawił prezentacje na temat nowego
formatu katalogowania RDA-Cataloguing Rules for the Digital World. RDA czyli
Resource Description and Access to nowe anglo-amerykańskie
zasady katalogowania mające zastąpić poprzednie przepisy
określane jako AACR2-Anglo-American
Cataloguing Rules.
Twórcy RDA obiecuja nam produkt, ktory sprosta technologicznym wyzwaniom naszych czasów. Ma
stać sie podstawą do nawiązania wspólpracy między bibliotekami a
archiwami, muzeami i wydawcami w zakresie tworzenia i wymiany
metadanych. Biblioteki dysponując danymi bardzo wysokiej jakości poprzez
RDA będa miały mozliwość włączenia się w struktury sieci
semantycznej, która ma przekształcić Internet w uporządkowaną bazę danych. Brzmi to interesująco. Na dzień dzisiejszy  zasady RDA nie są nigdzie jeszcze stosowane, ale warto się już teraz tym zagadnieniem
interesować.

Tematykę Open Access poruszył Wiliam McKinney (European Centre for Minority Issues), na przykładzie wydawanego on-line czasopisma Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe.

W sesji drugiej, w wystąpieniu „Digital Libraries and Digital Preservation”, Marcin Werla (PCSS) w syntetycznym ujęciu przedstawił rozwój polskich bibliotek cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Federacji Bibliotek Cyfrowych, jako integratora metadanych, umożliwiajacego włączenie polskich zasobów cyfrowych do Europeany.  Omówił też problem długotrwałej ochrony obiektów cyfrowych.

fot. M. Wornbard

Niezmiernie ciekawa był prezentacja Sebastiana Kruka (KnowledgeHives.com) poświęcona sieci semantycznej i historii i rozwojowi Web (czyli Sieci), wraz z rozwojem Internetu. Przechodząc od początku Web 3.0, czyli krótkiej historii Sieci, podstaw (RDF, ontologii SPARQL), prelegent pokazał, że Web 3.0 mozna określic jako:  Web + społeczności sieciowe + połączona semantyka (Linked Data). 

Zwrócił też uwagę na cechy lączące biblioteki z siecią semantyczną: sformalizowane metadane, opisy bibliograficzne, taksonomia, ontologia (np. DublinCore), biblioteki cyfrowe (OPAC, zdigitalizowane książki, opis w XML) oraz zjawisko Library 2.0.

Czym jest RDF wyjaśnił na przykładzie – „jak opisać krzesło” ( z czego jest zrobione, do czego sluży, kto je wykonał, kto z niego korzysta i wzajemne zależności między tymi pojeciami).  Wskazał, że podstawą użycia Web 3.0 jest unikalne i niezmienne URI i stosowanie standardów (RDF, SPARQL) oraz zwrócił uwage na powiązania sieci semantycznej z wielkimi firmami komercyjnymi (Google, Yahoo).

Wg Sebastiana Kruka przyszłość Web 3.0  jest związana z przejściem od ery informacji do ery zarzadzania wiedzą, zmiany są niezbedne, ale standardy nie mogą być narzucane. Prezentacja była wzorcem, jak prosto można pokazać i wyjaśnić temat, który wydaje się niełatwy do zrozumienia.

fot. M. Wornbard

Konferencja, tocząca się w miłej atmosferze, przybliżyła nam nowe technologie i rozwiązania mniej znane i pokazały inne aspekty tych, które już znamy.


MM, MW

Reklamy