GIS Day (Dzień Gis-u) jest coroczną imprezą organizowaną na potrzeby pasjonatów i użytkowników Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Zgodnie z podanymi na stronie WGISR obchody Dnia Gis-u są organizowane w środy podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej pod patronatem firmy ESRI, National Geographic Society i Association of American Geographers.

W dniu 17.11.2010, zgodnie z informacją przekazaną przez kierownika Katedry Kartografii  Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – prof. Jacka Pasławskiego, odbędzie się impreza otwarta: „GIS Day na Uniwersytecie Warszawskim”.
Celem spotkań będzie zapoznanie się ze zastosowaniami aplikacji i technologii GIS.

W trakcie tej uroczystości odbędą się wykłady, warsztaty komputerowe oraz sesje posterowe.
Dni Gis-u odbywają się na całym świecie w szkołach, na uczelniach i w ważnych ośrodkach rozwojowych.


Strona GISday: http://www.gisday.uw.edu.pl/program.php

MK

Reklamy