W naszej Bibliotece Cyfrowej PW publikowane są ostatnio zdigitalizowane numery przedwojennego czasopisma „Wszechświat”, tygodnika poświęconego naukom przyrodniczym, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Kopernika. Pismo ukazywało się od 1882 r. w Warszawie. Wznowione po II wojnie światowej wydawane było w Krakowie.
W numerze 39 „Wszechświata” z 1899 r. ukazał się artykuł Marii Skłodowskiej-Curie pod tytułem „Polon i rad. Odkrycie ich za pomocą promieni Becquerela”. Był to tekst odczytu wygłoszonego w Sorbonie 27 maja 1899 r.


Strona tytułowa „Wszechświata” z artykułem Marii Skłodowskiej-Curie

Wszechświat 1899 nr 39 dostepny jest w Bibliotece Cyfrowej PW po adresem:
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2225

Warto wspomnieć, że 3 grudnia 2010 roku, w setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w
dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu,  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
W 1926 r. Maria Skłodowska-Curie została Doktorem Honoris Causa Politechniki Warszawskiej.


Posąg Marii Skłodowskiej-Curie w Auli Politechniki Warszawskiej
Fot. M.Miller

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

MM

Reklamy