W dniu 14.03.2011 w Katedrze Kartografii WG i SR UW odbyło się otwarte seminarium poświęcone zagadnieniu: „Inny wymiar kartografii – tyflomapy”.
Mgr Magdalena Rudnicka oraz mgr Mariusz Olczyk należą do wąskiej grupy osób, którzy postanowili włączyć się w prace dotyczące przygotowywania dla osób niewidzących i słabo widzących wydawnictwa kartograficzne. Jest to bardzo trudna praca kartografów, którzy musieli zrozumieć świat postrzegania przestrzeni przez osoby nie odbierające znaków wzrokiem lecz wyłącznie dotykiem oraz wyobrażeniem sobie przestrzeni nie widząc jej.
Podczas wykładu zwrócono uwagę, na fakt, że bez pomocy wytycznych tyflopedagogów, wskazówek osób słabo i niewidzących kartograf nie byłby w stanie tak odtworzyć mapę, aby poprzez metodą dotykową była ona czytelną dla osób nie odbierających rzeczywistości wzrokiem. Kartografowie musieli również wziąć pod uwagę jakiego rodzaju znaki będą łatwo oraz jednoznacznie odczytywane przez tę grupę odbiorców. Okazuje się również, że tylko przy pomocy wybranej techniki można tworzyć mapy dla tych osób. Do nich należy metoda: wypukła, barwna (wybrane kolory).            

Tyflomapa Unii Europejskiej, link: http://www.trakt.org.pl/viewpage.php?page_id=214 

W wydawnictwach dla osób niedowidzących  oraz osób słabo widzących stosuje się również inne technologie: tłoczenia reliefowego, termoformowania, druku na papierze pęczniejącym, termodruku, frezowania i laserowego cięcia w materiałach plastycznych oraz w metalach i niemetalach. Poszukuje się również tańszych rozwiązań produkowania map oraz innych wydawnictw dla tej grupy odbiorców.

Podczas wykładu nawiązano również do historii powstania szkół dla niewidomych -w 1784, w Paryżu, założona przez Valentina Haüy’a. W Warszawie, na Placu Trzech Krzyży, w r. 1826, z inicjatywy ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego, po uzyskaniu dotacji ze skarbu Królestwa Polskiego, powstał Instytut dla Głuchoniemych. Dużą rolę w zakresie pisma odegrał Louis Braille. W wieku 15 lat  stworzył pismo dla niewidomych. W roku 1827 wydano pierwszą książkę opisującą pismo Braill’a.
Odsyłam również Państwa do innych artykułów na temat sytuacji osób pozbawionych możliwości pełnego odbioru rzeczywistości z powodu częściowej lub pełnej utraty wzroku.

Materiały źródłowe:
1. Wsparcie dla niewidomych: http://www.staff.amu.edu.pl/~bartosz/index.php?dzial=b
2. Algorytm do odczytywania kolorów: http://michalinaa.wordpress.com/2009/03/25/specjalny-algorytm-pomagajacy-osobom-niewidomym-odczytywanie-kolorow/
3. Ks. Franciszek J. Falkowski: http://www.spfalki.wyszki.pl/page.php?5
4. Studio tyflografiki: http://niewidomi.home.pl/tyflologiczne_plany_i_sc.html
5. Trakt: http://www.trakt.org.pl/images/img/sprawozdanie_merytoryczne_za_2009.pdf
6. Strona Fundacji Trakt: http://www.trakt.org.pl/news.php
7. Życiorys Louisa Braill’a: http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/LouisBraillebiographyRNIB.html
8. Louis Braill: dotyk genuszu:http://www.sbc.org.pl/Content/22628/bibliothecanostra_3_4_%2822%29_2010.pdf ( s. 129)
10. Historia pisma dla niewidomych: www.braille.pl/index.php?body=historia
11. Książki brajlowskie: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/14200
12. Beda dotykowe mapy metra dla niewidomych: http://www.youtube.com/watch?v=_kP9dEpVUp4
13. Katedra Kartografii: http://www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/aktualnosci.php

MK

Reklamy