Światowy Dzień GIS-u jest organizowany pod patronatem firmy ESRI, National Geographic Society oraz Association of American Geographers.
Każdego roku, także i w tym, w dniu 17.11.11 (czwartek), na terenie Politechniki Warszawskiej odbędą się  uroczystości związane z GIS Day 2011.
 Jak podkreśla Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tylko podczas GIS Day 2011 organizowanego przez GEOIDĘ można będzie usłyszeć wykłady najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu geoinformacji oraz uczestniczyć w konkursach z fantastycznymi nagrodami. Na obchody GIS Day został zaproszony m. in. Prof. Francis Harvey, który wygłosi referat pt.: „Entering the Post-GIS era: New Opportunities and New Challenges”. Będzie można  wysłuchać również wypowiedzi  p. Jerzego Zielińskiego na temat map, które stanowią fundamentalną część poznania świata, czy też  p. Anny Fiedukowicz dotyczącej „Wirtualnego Przewodnika po Gmachu Głównym PW”.
Podczas konferencji na temat „Informacja przestrzenna dla Polski i Europy”, która odbyła się w dniach 7-9.11.11 dr Mieczysław Kunz, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, opowiedział o Światowym Dniu GIS w kontekście analizy obchodów w Polsce i jego znaczenia w edukacji geograficznej.  Część przekazanych informacji dotyczyła obchodów Dnia GIS-u 2010.
Dr M. Kunz podkreślił również wagę obchodów Tygodnia Świadomości Geograficznej (Geography Awereness Week), które corocznie odbywają się trzeciego tygodnia listopada.  Zwrócił on uwagę, że w roku 2000 tylko 4 ośrodki były zainteresowane obchodami GIS Day, natomiast w 2011 ilość ich wzrosła do 23. Obecnie obchody te odbędą się w dniu 16.11.2011 na terenie Uniwersytetu.
Tydzień Świadomości Geograficznej powstał z inicjatywy National Geographic Society w 1987 roku.  W jego ramach obchodzony jest GIS Day.

W USA podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej nie tylko promuje się literaturę geograficzną, ale również przedstawia się działalność wspólnot, organizacji działających na rzecz edukacji dzieci.
Na obchody Dnia Gis-u w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej, pod patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz  zaprasza również Uniwersytet Warszawski.


Źródła :

1. Historia GIS / Dariusz Gotlieb, Robert Olszewski: http://geoforum.pl/?menu=46814,46839&link=gis-historia
2. Stow. Studentów Wydz. Geodezji i Kartografii PW: http://geostudent.pl/program
3. Dzień Gis-u, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: http://www.gisday.umk.pl/program.htm, http://geoforum.pl/?page=news&id=11509&link=gis-day-w-toruniu-po-raz-12-&menu=47096&category=40
4. Znów rekordowy GIS Day!: http://www.esripolska.com.pl/a.360.Znow_rekordowy_GIS_Day_.html
5. Dzień Systemów Informacji Geograficznej /Joanna Depta, Dominik . W: Alma Mater, nr 120-121, s. 134: http://www2.almamater.uj.edu.pl/120/41.pdf
6. GIS-Day w Bytomiu: http://www.bytom.pl/pl/10/1258720607/4
7. GIS Day w Bytomiu 2011: http://www.bytom.pl/pl/10/1319003024/4
8. Gis-Day 2011, Uniwersytet Warszawski: http://www.gisday.uw.edu.pl/GIS_Day_na_UW_program.pdf

MK

Reklamy