Przepisy prawa autorskiego utrudniają bibliotekom działalność w środowisku cyfrowym. Zadaniem głównym bibliotek jest  umożliwienie społeczeństwu dostępu do zasobów wiedzy. W ramach programu wspierającego reformę prawa autorskiego, realizowanego przez fundację Electronic Information for Libraries (EIfL) polską kampanię prowadzić będzie m.in. Centrum Cyfrowe Projekt Polska i Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych.
EIFL od 1999 r. współpracuje z bibliotekami w krajach rozwijających się i przechodzących transformację, wspomagając umożliwienie dostępu do wiedzy, jako podstawy do edukacji, rozwoju badań naukowych, tworzenia kapitału ludzkiego od którego zależy też rozwój społeczeństwa.
Zasadniczym celem
polskiej kampanii jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu
dozwolonego użytku, na którym opiera się działalność bibliotek w sferze zasobów cyfrowych.
W ramach kampanii przeprowadzone zostaną warsztaty konsultacyjne ze środowiskami bibliotekarskimi. Opracowana zostanie też publikacja „Prawo autorskie: co uwiera biblioteki?”
Więcej informacji na temat programu na stronie EIFL: http://www.eifl.net/who-we-are/ oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska

MM

Reklamy