Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sformułowało rekomendacje dotyczące udostępniania zasobów cyfrowych za pośrednictwem Europeany.
Ministerstwo wspiera projekty udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez europejską bibliotekę cyfrową Europeana. Po 1 lipca 2012 wymaga to jednak przystąpienia do proponowanego przez Fundację Europeana porozumienia DEA – w sprawie wymiany metadanych (Europeana Data Exchange Agreement).
Biblioteki cyfrowe, archiwa itp. przekazują do wykorzystania przez Europeanę metadane i link do treści obiektu cyfrowego. Zalecane jest udostepnianie metadanych nie objętych ochroną prawa autorskiego, a więc nie posiadających znamion utworu. Mogą być przekazywane w takim przypadku tylko niektóre elementy metadanych.
Zalecenia i wątpliwości (po ekspertyzie prawnej) zawarte są w oficjalnym dokumencie MKiDN dostępnym m.in. na stronie Ebibu:
Rekomendacje MKiDN
Europeana Data Exchange Agreement

MM

Reklamy