Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie dostępu zasobów wiedzy, wspierając bezpłatny, otwarty dostęp do artykułów naukowych i badań naukowych finansowanych przez UE. Zdaniem Komisji szeroki dostęp do treści naukowych ma istotne znaczenie dla poprawy gospodarki europejskiej, rozwoju nowoczesnych technologii i konkurencyjności poprzez wiedzę. W szczególności Open Access ma umożliwić dostęp do najnowszyszych badań naukowych dla średnich i małych przedsiębiorstw.
Dokumenty zawierające zalecenia Komisji dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/ (Background).

W sierpniu 2008 roku Komisja Europejska rozpoczęła w 7 programie ramowym projekt  Open Access Pilot, którego celem jest zapewnienie naukowcom oraz zainteresowanym członkom społeczeństwa dostępu interentowego  do wyników badań finansowanych przez  finansowanych przez UE. OA Pilot ułatwia dostęp do recenzowanych artykułow naukowych po upłynięciu embarga 6 – 12 miesiecy. Projekt będzie realizowany do końca trwania 7 programu ramowego i pochłonie 20% jego budżetu.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf

MM

Reklamy