Koalicja Otwartej Edukacji udostępniła polską wersje szwedzkiego plakatu pomagającego za pomocą kilku pytań wybrać odpowiednią licencję Creative Commons.
Wszystkie uliczki plakatowego miasteczka prowadzą do licencji CC.
Plakat jest też dostępny w wersji PDF.

miasteczko licencji CC

 

MM

Reklamy