Minęła 10 rocznica Budapesztańskiej Inicjatywy Wolnego Dostępu, kiedy to po raz pierwszy zdefiniowano Open Access. Z tej okazji Open Society Foundations przygotowało nowe rekomendacje dla wdrażania otwartości dla dobra nauki i naukowców. Wytyczne opracowali liderzy ruchu Open Access. Polskie tłumaczenie nowych rekomendacji dostępne jest tu: Polish Translation
Główne zalecenia to:

  • rozwój i wdrażanie strategii OA w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w organizacjach finansujących badania
  • otwarte licencje dla prac naukowych
  • rozwój infrastruktury takiej jak repozytoria OA
  • opracowanie standardów profesjonalnego publikowania w otwartym dostępie.

Określony został nowy cel – wprowadzanie otwartego dostępu jako domyślnego sposobu rozpowszechniania recenzowanych publikacji naukowych z każdej dziedziny, w każdym kraju w ciągu następnych 10 lat.
Więcej: na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

Również w Polsce wiele dzieje się w związku z ruchem otwartego dostępu. Powstała nowa inicjatywa środowiskowa – Obywatele Nauki, zainicjowana przez społeczność pracowników naukowych, którzy chcą szerokiej publicznej debaty o przyszłości nauki w Polsce. Obywatele Nauki postulują zwiększenie nakładów na naukę co najmniej   o 2 % PKB w najbliższych latach. Główny cel to opracowanie długofalowego programu rozwoju nauki. Więcej: na stronie Koalicji Otwartej Edukacji

Powstał nowy kwartalnik w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT, publikowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review będzie dotyczył problemów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa.