W styczniu 2013 r. uruchomione zostało uczelniane repozytorium i centralny system ewidencji dorobku naukowego  Politechniki Warszawskiej.

System powstał na bazie oprogramowania opracowanego w Instytucie Informatyki PW, gdzie od 2011. działa system komputerowy do utrzymywania wydziałowego repozytorium dorobku publikacyjnego pracowników (WEiTI).

Repozytorium PW oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, prezentowania informacji dotyczących odnalezionych publikacji jak również wykorzystania odnośników podanych w tych opisach do światowych zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie. Umożliwia tez generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą być przydatne do tworzenia wykazów publikacji  danego autora lub instytutu, raportów wydziałowych, ankiety jednostki.

Biblioteka Główna PW jest odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem uczelnianego systemu ewidencji i repozytorium, współpracując w tym zakresie z innymi jednostkami uczelnianymi. System jest obecnie w fazie wdrożenia. Administruje systemem, czuwa nad jego działaniem i rozwija oprogramowanie zespół z WEiTI.

System będzie rozwijany jako Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, zawierająca informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.

Więcej informacji i wyszukiwarka systemowa dostępne są na stronie domowej BGPW.

MM
Reklamy