Od 29 kwietnia 2013 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej można oglądać wystawę Poznaj Władze naszej Uczelni. Prezentacja odbywa się na I piętrze w korytarzu, przy którym mieści się Biuro Dziekana i Czytelnia Naukowa Biblioteki Wydziału Chemicznego. Wystawa prezentuje 26 sylwetek osób z grona władz Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016. Współautorami prezentowanych plansz są Magnificencja Rektor PW, Prorektorzy i Dziekani, którzy wskazali prezentowane obiekty i odpowiedzieli na pytania kwestionariusza. Autorką scenariusza i oprawy plastycznej jest Dorota Wojnowska (Biblioteka Główna PW).
Biblioteka Główna PW i Biblioteka Wydziału Chemicznego serdecznie zapraszają wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej na wystawę.

J.A.

Reklamy