W Bibliotece Cyfrowej PW dostępne są pełnotekstowe bibliografe wybitnych profesorów przedwojennych i powojennych, m.in. Jana Czochralskiego, Witolda Nowackiego, Tadeusza Urbańskiego.
W ramach realizowania projektu „Ocalić od zapomnienia. . Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początków istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW” przygotowywane są kolejne bibliografie. Jedna z nich „Bibliografia wybranych publikacji profesora Witolda Broniewskiego” została właśnie opublikowana w Bibliotece Cyfrowej PW.  Bibliografia zawiera teksty książek, artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych oraz recenzji, autorstwa Witolda Broniewskiego.

Witold Broniewski (1880-1939) był uznanym metalurgiem, pionierem badań nad zjawiskiem pełzania metali, aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, profesorem Politechniki Warszawskiej.

W latach 1914–1919 wykładał metalografię na Uniwersytecie Paryskim. W 1919 wstąpił do Armii Polskiej we Francji (Armii Hallera), z którą przybył z Francji do Polski. W latach 1919–1920 był profesor nadzwyczajnym i kierownik katedry maszyn przemysłowych i chemicznych Politechniki Lwowskiej.   Był również organizatorem Zakładu Metalurgicznego w Katedrze Technologii Metali Politechniki Warszawskiej, którym kierował w latach 1920-1939.

MM

Reklamy