W Bibliotece Cyfrowej PW  pojawiła się nowa, ciekawa pozycja dotycząca historii Politechniki Warszawskiej – „Zapiski pamiętnikarskie” Jerzego Bukowskiego – wspomnienia profesora i dwukrotnego rektora PW.  Jerzy Bukowski (1902-1982) aeromechanik, konstruktor śmigieł, specjalista w zakresie budowy samolotów i teorii śmigła, uczestniczył też w organizacji szkolnictwa wyższego technicznego w Polsce,był posłem na Sejm w kilku kadencjach.

„Zapiski pamiętnikarskie” obejmują kilkadziesiąt lat, od dzieciństwa autora po lata 70. XX w. Był to okres wielkich przemian, jak pisał sam Bukowski:

„Żyłem w tych siedmiu dziesiątkach lat XX wieku, które w przemianach świata,
naszego kraju i narodu, mojej rodziny, wprowadzały zmiany tak radykalne, że wydaje się
czasem, iż przeżyłem nie jedno życie, a kilka odrębnych cykli, odrębnych żywotów,
związanych dość sztucznie, z jedną osobą. Właśnie moją osobą. W stwierdzeniu tym nie ma
nic odkrywczego. To był los mojego pokolenia. Jednak dzięki temu, że w kolejnych okresach
mojego życia odgrywałem lub mogłem odegrać rolę wykraczającą poza troskę o sprawy osobistej  egzystencji, moje wspomnienia będą mogły nabrać pewnego znaczenia”.
„Zgodnie z moim założeniem wybieram dominantę czynników zewnętrznych począwszy od pierwszych lat świadomego życia, aż do lat ostatnich. Taka periodyzacja nie
uwolni od tematycznej ciągłości w dziedzinie spraw szczególnego zaangażowania (taką sprawą, na przykład, była dla mnie Politechnika Warszawska, taką dziedziną – słabnące i narastające za interesowanie i zaangażowanie w „sprawy publiczne”, taką sprawą był wreszcie do m moich rodziców i mój dom). „

Jerzy Bukowski rozpoczął pisanie wspomnień w  1967, pisał z przerwami do r. 1980. Po śmierci autora wielokrotnie podejmowano próby opracowania i wydania wspomnień. Udało się dopiero w 2012/13. Materiały zostały zebrane i opracowane przez córkę autora Martę Bukowską-Korol, a następnie  wyedytowane i opracowane w Bibliotece Głównej PW (oprac. tech. Żaneta Jędryka) i umieszczone w wersji cyfrowej w Bibliotece Cyfrowej PW.

„Zapiski pamiętnikarskie” zostały też wydane w formie drukowanej, w małym nakładzie.

Książka prezentowana będzie 18 czerwca na uroczystości poświęconej pamięci byłych Rektorów Politechniki Warszawskiej profesora Jerzego Bukowskiego i profesora Marka Dietricha.

 

MM

Reklamy