Pasje i hobby bibliotekarskie są rozliczne.
Jedną z nich jest fotografika, inną zainteresowanie przyrodą.
Obie łączy nasza koleżanka Teresa, która zaprasza na swoją wystawę fotograficzną „Fantazje natury. Puszcza Białowieska” w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Powsinie (wernisaż 12 października o 12ej).

 

MM