Pełnotekstowa baza bibliograficzna wybranych publikacji prof. Mieczysława Rybczyńskiego udostępniona została w Bibliotece Cyfrowej PW.
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=4442
Książki i artykuły zostały zdigitalizowane w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”.
Mieczysław Rybczyński (1873-1937), profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a także kierownik Katedry Budownictwa Wodnego II na PW (1920 i od 1926r.) zajmował się badaniami nt. hydrologii i regulacji rzek w kraju i za granicą oraz ogólnego stanu gospodarki wodnej w Polsce.
Napisał ok. 40 prac i projektów.  Skupiał się m.in. na znaczeniu szerokiego dostępu do morza dla Polski i budowie portów (Gdynia). Wraz z Karolem Pomiatowskim i Kazimierzem Wóycickim w latach 1933-39 napisali i wydali trzytomowe dzieło pt. „Hydrologia”. M. Rybczyński założył również czasopismo „Gospodarka Wodna”.

Mieczysław Rybczyński (1873-1937)

Biografia prof. Rybczyńskiego dostępna jest  w Bibliotece Cyfrowej PW.

MM