Repozytorium Politechniki Warszawskiej, stanowiące element Bazy Wiedzy PW, działa od 2013 r.  Baza zawiera aktualnie ponad 25 tys. obiektów.
18 listopada odbyły się w Bibliotece Głównej PW warsztaty poświęcone działaniu Bazy PW . Przedstawione zostały podstawowe założenia i funkcjonalności OMEGA-PSIR na przykładzie Bazy Wiedzy PW.  Autorzy oprogramowania z Instytutu Informatyki WEiTI zaprezentowali zawartość Bazy, możliwości wyszukiwania informacji, importu danych z Internetu. Przedstawiono też formalno-prawne podstawy działania repozytorium.
Uczestnicy, przedstawiciele polskich bibliotek naukowych, mieli możność aktywnie uczestniczyć w warsztatach, wyszukując informacje, a także ćwicząc wprowadzanie danych do testowej wersji repozytorium.

fot.S.Kamiński

MM

Reklamy