Biblioteka Cyfrowa PW udostępniła ok. 200 publikacji prof. Feliksa Kucharzewskiego w postaci kolejnej pełnotekstowej bazy bibliograficznej, prezentującej dorobek naukowy międzywojennych profesorów Politechniki Warszawskiej.
Feliks Kucharzewski (1849-1935), inzynier, wybitny historyk techniki, specjalista hydrodynamiki i mechaniki budowli,  profesor honorowy Politechniki Warszawskiej, wieloletni redaktor „Przeglądu Technicznego” był autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnych. Profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej został mianowany w 1919 r. i do końca życia prowadził  wykłady z historii mechaniki, kierując jednocześnie Katedrą Mechaniki Teoretycznej. Był jednym z  członków-założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i do 1926 zasiadał w jego zarządzie. W 1920 zakładał Akademię Nauk Technicznych. Jako historyk nauki badał m.in. dzieje astronomii polskiej XVIII-XIX wieku, m.in. dorobek m.in. Marcina z Olkusza, Jana Brożka i Jana Heweliusza. Dokonał analizy twórczości naukowej Kopernika. Opracował polską bibliografię techniczną do 1874. Zmarł w 1935 r. w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Bibliografia prac Kucharzewskiego  obejmuje książki i artykuły jego autorstwa bądź współautorstwa, opublikowane pod nazwiskiem (A), inicjałami (B) oraz pseudonimem autora (C). W każdej części zastosowano układ alfabetyczny. Publikacje wieloczęściowe, ukazujące się np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie bibliograficznym. Nie uwzględniono tłumaczeń.
Bibliografia zawiera odnośniki do pełnych tekstów utworów Feliksa Kucharzewskiego.
Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w PDF jest albo tytuł pracy, albo, w przypadku publikacji wieloczęściowej, numery stron. Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC , natomiast zamieszczone prace profesora Feliksa Kucharzewskiego dostępne są w domenie publicznej.

MM

Reklamy