Kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna w zbiorach naszej Biblioteki Cyfrowej PW – „Piśmiennictwo profesora Stefana Bryły – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji” prezentuje dorobek naukowy profesora Stefana Bryły (1886-1943) – uczonego, inżyniera,  konstruktora, pioniera spawalnictwa i konstrukcji spawanych,  posła na Sejm II Rzeczpospolitej.

Stefan Bryła studiował we Lwowie, Paryżu i Londynie. Pracował na budowach w Niemczech, Francji, Anglii, Kanadzie, USA. W latach 1915–1917 był wykładowcą Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego w Kijowie. W 1918 uczestniczył w walkach o Lwów, a w latach 1919–1920 brał udział w obronie Warszawy.

Po wojnie, w latach 20. wykładał budowę mostów na Politechnice Lwowskiej, a od 1934 budownictwo na Politechnice  Warszawskiej. W latach 1938–1939 był dziekanem Wydziału Architektury PW.

Bryła był cenionym na świecie teoretykiem spawalnictwa. Opracował dla Ministerstwa Robót Publicznych pierwsze na świecie przepisy spawania konstrukcji stalowych w budownictwie, które stały się one wzorem dla podobnych przepisów w innych krajach. Był też projektantem lub konsultantem wielu konstrukcji spawanych, m.in. pierwszego na świecie drogowego mostu na rzece Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem (oddany do użytku w 1929) i wieżowca Prudential w Warszawie (1933).

W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję dziekana tajnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W Biurze Delegata Rządu na Kraj, jako szef komórki Robót Publicznych i Odbudowy opracował  m.in. 10-letni plan powojennej odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych oraz instrukcję dla AKJak niszczyć stalowe mosty”. Za organizowanie tajnego nauczania został wraz z całą rodziną aresztowany przez Niemców w listopadzie 1943 i rozstrzelany 3 grudnia 1943. Jego symboliczny grób znajduje się na  Starych Powązkach.

Stefan Bryła napisał ok. 250 prac naukowych, podręczników i artykułów. Zestawienie jego piśmiennictwa zawiera publikacje ( książki, artykuły naukowe, krytyczne, i polemiczne, odbitki, recenzje oraz patenty)z lat 1908-1951 w Polsce i teksty wybranych publikacji w postaci cyfrowej.

Więcej o Stefanie Bryle:

Wikipedia

Stefan Bryła (1886-1943). Biografia

MM