W Bibliotece Cyfrowej PW udostępniona została kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna prezentująca dorobek jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej okresu międzywojennego – Wiesława Chrzanowskiego.

Bibliografia publikacji profesora Wiesława Chrzanowskiego powstała w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”.  W ramach tego projektu zdigitalizowano większość jego publikacji i udostępniono w powiązaniu z zestawieniem bibliograficznym.

Fotografia prof. W. Chrzanowskiego – ze zbiorów NAC

Wiesław Chrzanowski (1880-1940) zajmował się konstruowaniem turbin i maszyn parowych, był wykładowcą politechnik we Lwowie i Warszawie, od. 1919 r. profesorem Politechniki Warszawskiej, kierował Katedrą Maszyn i Turbin Parowych aż do wybuch wojny w 1939 r. W latach 1932/33 był rektorem Politechniki Warszawskiej. Przez krótki okres w 1920 r. był ministrem przemysłu i handlu w W. Grabskiego i W. Witosa. Program rozwoju przemysłu, który opracował, zbliżony do założeń późniejszego Centralnego Okręgu Przemysłowego, nie uzyskał akceptacji ówczesnego premiera W. Witosa.

Profesor Chrzanowski był wybitnym specjalistą w dziedzinie maszyn i turbin parowych, konstruktorem silników spalinowych, opracował wiele ekspertyz technicznych dla polskich zakładów przemysłowych. Był twórcą szkoły konstruktorskiej, z której wyszło wielu wybitnych specjalistów.

motor spalinowy (W. Chrzanowski, Cylindry maszyn spalinowych, 1918)

Należał do wielu organizacji, naukowych i technicznych. Był współzałożycielem i wiceprezesem Akademii Nauk Technicznych, wiceprezesem Zrzeszenia Profesorów Warszawskich Szkół Akademickich.

Zmarł w 1940 w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Powązkowskim.

Na podstawie:

Wiesław Chrzanowski (1880-1940). Oprac. J. Piłatowicz.
Wiesław Chrzanowski (1880-1940). Plansza biograficzna
Wikipedia
 

MM

Reklamy