Na stronie Centrum NUKAT pojawił się nowy numer kwartalnika „Tytuł Ujednolicony”. Zamieszczone teksty dotyczą przede wszystkim zmian jakie oczekują katalogerów w nowym roku. Należą do nich m. in. nowy standard katalogowania RDA o którym pisze Leszek Śnieżko. Tym razem opisuje stan prac nad wdrożeniem nowych zasad katalogowania w bibliotekach Francji.

Kolejnym ciekawym artykułem jest relacja ze spotkania bibliotekarzy systemowych z bibliotek współtworzących katalog NUKAT, które odbyło się 12 grudnia 2013 roku. Przedstawiono na nim konkretne rozwiązania wykorzystujące RDA, które będziemy wdrażać w katalogu centralnym.
Zebranych przywitała Pani Maria Burchard kierownik Centrum NUKAT, która podsumowała jedenastoletnią działalność Centrum i poinformowała, że w 2014 r. funkcję kierownika obejmie Ewa Kobierska-Maciuszko. Następnie pokrótce przedstawiła osiągnięcia zespołu i poinformowała o najbliższych planach do których należą:
– wdrożenie nowego formatu katalogowania RDA
– wprowadzenie do KHW haseł ujednoliconych dla nazw geograficznych,
– opracowanie nowych zasad tworzenia rekordów analitycznych w katalogu co umożliwi użytkownikowi wyszukiwanie informacji o zawartości czasopism, prac zbiorowych itp.
– zastosowanie języków oryginalnych w opisach bibliograficznych
– kontynuacja automatycznego scalanie katalogów bibliotek (Mała Autostrada)
Dalsza część spotkania była poświęcona nowemu formatowi – RDA. Pan Leszek Śnieżko omówił zmiany, które w niedługim czasie zaczną obowiązywać w dotychczasowych zasadach katalogowania. RDA czyli Resource Description &Access to nowy standard katalogowania, który obowiązuje w wielu katalogach na świecie takich jak np. Library of Congress, British Library czy australijska Biblioteka Narodowa. Do przyjęcia zasad RDA przygotowują się biblioteki Finlandii, Holandii, Niemiec, łotewska Biblioteka Narodowa. Centrum NUKAT jest przygotowywane do wdrożenia nowego formatu katalogowania. Pozostałe systemy biblioteczne w tym nasz ALEPH będą musiały same zmagać się z tym problemem. Następnie zostały szczegółowo omówione zmiany jakie będą obowiązywać w rekordach KHW oraz opisach bibliograficznych. Dla zainteresowanych kilka przykładów:
– w rekordach KHW pojawią się informacje o miejscu urodzenia, zawodzie, płci, rodzinie, języku jakim się posługuje twórca itp.
– będą tworzone rekordy dla osób fikcyjnych, postaci legendarnych, istot nie będących ludźmi
– w polu 300 dotyczącym opisu fizycznego nie będą stosowane skróty
– wprowadzenie ujednoliconego tytułu zbiorczego dla dzieł w polach 700 zamiast jak obecnie 240
– zniesienie zasady trzech tzn. w opisie bibliograficznym znajdą się wszystkie nazwiska twórców danego dzieła
– wejdzie zasada „bierz co widzisz” czyli do opisu wejdą wszystkie dane znajdujące się na stronie tytułowej dokumentu
Spotkanie zakończyło wystąpienie bibliotekarza systemowego Centrum NUKAT Pani Iwony Wiśniewskiej, która omówiła wymagania współpracy i propozycje nowych rozwiązań. Wytknęła nam wiele błędów popełnianych w codziennej pracy jak np. katalogowanie na haśle dla korektora, brak korekty lub robienie jej przez osobę katalogującą. Padła nawet groźba odbierania uprawnień osobom popełniającym zbyt dużo błędów.
Rok 2014 będzie rokiem nowego formatu, który zacznie obowiązywać w polskich bibliotekach akademickich. Musimy się do niego dobrze przygotować.
Godny polecenia jest również tekst Iwony Wiśniewskiej na temat zapisu danych w językach oryginału (niełacińskich) w opisach bibliograficznych oraz artykuł Agnieszki Kasprzyk o katalogowaniu społecznościowym, kolaboratywnym. Ponadto polecam ciekawy felieton infografika dotyczący dozwolonego użytku edukacyjnego. Pracownicy bibliotek ciągle mają wątpliwości czy mogą pozwolić użytkownikowi na kserowanie całych książek. Otóż mogą, na potrzeby własne lub znajomych i rodziny. Zgodnie z art. 23 dozwolone jest nieodpłatne (brak korzyści finansowych) korzystanie z dowolnych utworów bez pytania o zgodę posiadacza praw. Możemy kserować, skanować, modyfikować, wykonywać podczas imprez jeśli przyświeca nam cel – nauczanie (edukacyjny). Koniecznie zajrzyjcie do felietonu. W stałej rubryce Biblioteki NUKAT tym razem Biblioteka Muzeum Instytutu Zoologii PAN a w Kąciku Literackim nowości wydawnicze z dziedziny fantastyki.
MW
Kwartalnik dostępny na stronie Centrum NUKAT:
http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/kwartalnik/TU_12_2014_roz.pdf

MW

Reklamy