Kolejna pełnotekstowa baza bibliograficzna, prezentująca dorobek jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej okresu międzywojennego – Melchiora Nestorowicza udostępniona została  w Bibliotece Cyfrowej PW: Piśmiennictwo profesora Melchiora Nestorowicza – zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

Zdjęcie M. Nestorowicza z archiwum NAC

Melchior Nestorowicz (1880-1939) był wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy i utrzymania dróg bitych, inicjatorem modernizacji dróg w Polsce w zakresie stosowania nowych materiałów i nawierzchni drogowych, m.in. betonowych i bitumicznych.  Zajmował się też organizacja administracji drogowej w okresie międzywojennym (m.in. jako dyrektor Departamentu Drogowego w Ministerstwie Komunikacji w latach 20.).  Był autorem projektów trzech ustaw sejmowych: o budowie i utrzymaniu dróg publicznych (1920), o przepisach porządkowych na drogach publicznych (1921) i o PaństwowymFunduszu Drogowym (1931), które obowiązywał przez szereg lat. Melchior Nestorowicz opracował własny plan budowy autostrad (dróg samochodowych), który zakładał budowę prawie 4,7 tys. km szybkich tras. Nie został zrealizowany przed wojna, ani powojnie. Można przyjąć, że w zubożonej wersji realizowany jest obecnie.

Warto przytoczyć słowa Nestorowicza (1939): „Spychanie zagadnienia drogowego na szary koniec zagadnień państwowych, jakie widzimy od chwili wskrzeszenia Rzeczpospolitej, musi się skończyć, jeśli Polska nie ma być nadal rozbrojona pod względem komunikacyjnym. W rozwiązaniu zagadnienia gospodarki drogowej musi znaleźć się rozwiązanie budowy dróg samochodowych. W przeciwnym razie Polska znajdzie się wkrótce — za kilkanaście lat — poza obrębem Europy cywilizowanej”.

M. Nestorowicz – plansza biograficzna

Nestorowicz był profesorem tytularnym na Politechnice Warszawskiej od 1934 r., a od 1936 zwyczajnym w Katedrze Budowy Dróg i Robót Ziemnych, w Latach 1935-37 pełnił funkcje dziekana na Wydziale Inżynierii PW.

W latach 30. Nestorowicz kierował pracami badawczymi w Drogowym Instytucie Badawczym, działającym przy Politechnice Warszawskiej.

Był autorem, licznych artykułów publikowanych w Przeglądzie Technicznym, Samorządzie, Inżynierii Rolnej, Wiadomościach Drogowych i Przeglądzie
Wojskowo-Technicznym, a także podręczników projektowania dróg.

Więcej w:

Melchior Władysław Nestorowicz (1880-1939). Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej

Melchior Nestorowicz (1880-1939). Plansza biograficzna

Gdyby nie wojna mielibyśmy autostradę do Warszawy i Białegostoku. W serwisie: moja-ostroleka.pl

MM

Reklamy