Od 2013 r. działa w ramach Bazy Wiedzy PW  repozytorium Politechniki Warszawskiej.

Zasady działania repozytorium określa Zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej.
Podstawowym celem Bazy Wiedzy PW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW, udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. System gromadzi, archiwizuje i zapewnia łatwy dostęp do wyników prac naukowych, publikacji, informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. Dane rejestrowane są zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników i jednostek naukowych.  W Bazie można odnaleźć informacje o wszelkich formach działalności naukowej, dydaktycznej i oświatowej prowadzonej na Politechnice Warszawskiej.

Nowa, udostępniona w lutym strona repozytorium dostarcza dodatkowe informacje o Bazie,  instrukcje jak korzystać z repozytorium, materiały pomocnicze dla redaktorów i autorów, statystyki napełniania repozytorium. Dodatkowo, strona dostarcza informacje na temat Open Access oraz linki do narzędzi ułatwiających archiwizowanie i organizowanie źródeł informacji poprzez tworzenie np. spisów bibliograficznych, wyszukiwanie i śledzenie cytowań.

Do Bazy Wiedzy można wejść ze strony domowej Biblioteki Głównej (Z górnego menu wybrać: Baza Wiedzy, lub ‚repozytorium’ nad okienkiem wyszukiwawczym) lub z bezposredniego adresu: http://repo.bg.pw.edu.pl

Zapraszamy do korzystania z Bazy Wiedzy  PW.

MM

Reklamy