19-20 maja odbyły się w Wiedniu 3cie warsztaty LIBER „Keeping Data: the proces of data curation”.
Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Wiedeńskim, a wśród organizatorów, oprócz Biblioteki i Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego i Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Naukowych , znalazły się m.in.: Biblioteka Narodowa Austrii, Biblioteka Narodowa Holandii, Uniwersytet w Leiden.

univ3
Budynek Uniwersytetu Wiedeńskiego, jednego z najstarszych w Europie. W 2015 r. Uniwersytet bedzie obchodzić 650 rocznicę powstania. Wśród absolwentów ma 15 laureatów Nagrody Nobla. Main Building powstał w 1884 r.

Zarządzanie obiektami cyfrowymi (artykuły, bazy danych, zdjęcia, strumienie danych, multimedia) a także danymi dot. obiektów nie cyfrowych (autorzy, instytucje, zespoły lokalizacje) jest jednym z kluczowych obecnie zadań w naukowych i administracyjnych działaniach instytucji akademickich.
Jednoznaczna lokalizacja i i zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych , powiązanie z nimi metadanych (np. autorów , odpowiednie osoby , instytucje, grupy badawcze , projekty, jednostki administracji organizacyjne) jest podstawowym wymogiem w zarządzaniu , dostępie , ponownym wykorzystaniu , pobieraniu i archiwizacji ogromnej ilości cyfrowych zasobów kulturowych i naukowych.

univ_patio
Uniwersyteckie patio zachęca do odpoczynku a tez i nauki w miłym otoczeniu

Wraz z rosnąca falą Big Data (duże, zmienne, różnorodne zbiory danych, których przetwarzanie i analiza prowadzi do zdobycia nowej wiedzy) znaczenie tej kwestii znacznie wzrosło. Uczelnie muszą podjąć działania i opracować kompleksowe plany zarządzania danymi. W dużej mierze dotyczy to dokumentowania i udostępniania dorobku naukowego przy pomocy repozytoriów.
Tym zagadnieniom poświęcona była wiedeńska konferencja.

uniw_hall
Uczestniczki konferencji z Biblioteki Głównej PW – Maria M-J i Mirka L-T – w hallu Main Building

Wśród prezentowanych w referatach przykładach rozwiązań stosowanych na uczelniach w planowaniu zarządzania danymi warto wyróżnić Uniwersytet w Leiden, którego Biblioteka współpracowała z dwoma holenderskimi centrami danych Dans i 3TU oraz biurem ds. badań naukowych. W wyniku tej współpracy powstał portal zarządzania danymi, a dwaj bibliotekarze pracujący w tym projekcie zyskali miano ‘bibliotekarza danych’ (data librarian). Wiedza bibliotekarzy okazała się przydatna w opracowaniu uzyskiwanych od naukowców danych, wykorzystywanych przez agencje finansujące badania.

uniw_schody
Schody w budynku Uniwersytetu Wiedeńskiego nasuwaja pewne skojarzenia, są jednak bardziej monumentalne niż w naszej PW

O projekcie CAP GEMINI i doświadczeniach bibliotekarzy akademickich, uczących się zarządzania ogromnymi zasobami danych od specjalistów z innych sektorów i branż mówił Hans van Grieken (Business Innovation at Capgemini, Delft University of Technology).

ML_przed_Sala
Przed salą w której odbywała się konferencja
kampus1
To też kampus Uniwersytetu Wiedeńskiego

Projekt „e-Infrastructures Austria” przedstawiony w prezentacji Paula Budroniego (Vienna University Library and Archive Services) ma rozwiązać problem koordynacji i ciągłego rozwoju zasobów cyfrowych w zakresie badań i nauczania austriackiego środowiska akademickiego. Głównym celem tej inicjatywy środowisk naukowych , bibliotek i usług informatycznych wszystkich krajowych uczelni i innych instytucji naukowych jest opracowanie systemu wspólnego rozwijania wiedzy i dzielenia się zasobami poprzez budowę lokalnych repozytoriów. Celem jest udostępnienie zasobów wiedzy wszystkim instytucjom biorącym udział w projekcie.

sala2
Konferencja odbywała się w Małej Sali Ceremonialnej

Problem interoperacyjności danych, rozwijających się lawinowo cyfrowych zasobów informacyjnych , nowych technologii i urządzeń w naszym codziennym życiu i demokratycznego podejścia w dostępie do informacji, w kontekście społeczeństw informacyjnych i krajów rozwijających się poruszył w swej prezentacji Ayhan Kaygusuz (Istanbul Sehir University).
O rozwoju światowej infrastruktury informacyjnej, udostępniającej wiedzę naukową mówił Norbert Lossau (Georg-August-Universität Göttingen), podkreślając znaczenie utworzenia infrastruktury, która wychodząc od lokalnych , krajowych baz obejmie globalne zasoby. W ostatnich latach podjęto w wielu regionach na całym świecie działania prowadzące do tworzenia sieci repozytorium. Sieci te stanowią istotną warstwę treści naukowych w systemie infrastruktury badawczej, zapewniając dostęp do wyników badań, danych i innych treści naukowcom i innym użytkownikom na świecie. Repozytoria stają się ważnym źródłem informacji dla rządów, instytucji finansujących i gospodarki. Takim globalnym przedsięwzięciem może okazać się COAR, konfederacja repozytoriów Open Access, której celem jest dostosowanie sieci regionalnych repozytoriów do w skali globalnej, umożliwiając wymianę danych między nimi oraz znacznie poprawiając dostęp do treści w regionach.

narodowa2
Biblioteka Narodowa Austrii

O innej globalnej inicjatywie – projekcie PERSIST mówił Marco de Niet (Digital Heritage Netherlands) . Projekt powstający we współpracy UNESCO, ICA , IFLA i Den ma doprowadzić do stworzenia globalnej cyfrowej „mapy drogowej” dla długoterminowego dostępu do dziedzictwa cyfrowego . PERSIST ma na celu wzmocnienie stabilności społeczeństwa informacyjnego poprzez ustanowienie ciągłości ochrony i zapewnienie dostępu do informacji cyfrowej. Odnosi się do instytucji rządowych, instytucji pamięci , organizacji pozarządowych i międzyrządowych oraz środowiska akademickiego. Ostatecznym celem ma być platforma stałego dialogu między tymi stronami.
Również Komisja Europejska (prezentacja Carlosa Morais-Pires’a, European Commission), we współpracy z państwami członkowskimi UE poszukuje sposobu stworzenia europejskiej infrastruktury informacji naukowej, jako cennego w przyszłości zasobu dla nauki i edukacji (m.in. ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horison 2020). Podstawowe kwestie jakie trzeba rozwiązać tworząc globalną sieć europejska danych naukowych, umożliwiająca podzielenie się zasobami i ich ponowne wykorzystanie, to:
• W jaki sposób dane mogą być połączone w jedną sieć
• Jak zaprojektować i skonfigurować zarządzanie danymi w skali globalnej
• W jaki sposób Unia Europejska może odgrywać wiodącą rolę w procesie uruchamiania i kierowania tego globalnego trendu
Te wspólne działania, międzynarodowe projekty łączące różne zasoby informacyjne, kulturowe, naukowe, tworzenie globalnych platform wiedzy, stają się obecnie dominującym trendem.

I jeszcze kilka zdjęć z pięknego Wiednia.

dzielnica_muzeow
Dzielnica Muzeów
hofburg
Hofburg
centrum_konf_dunaj
Widok na Centrum Konferencyjne z wieży widokowej Donauturm
wieze_widok_wzgorza2
Widok na nowy Dunaj i Dunaj właściwy- w tle wzgórze Kahlenberg
wieza_widok_stary_dunaj2
Widok z wieży widokowej na Stary Dunaj
kursalon2
Stadtpark i Kursalon, otwarty w 1867 r., miesjce koncertów od czasów braci Strauss

MM

Reklamy