8-10 września odbyła się w Gdańsku i Sopocie VII Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji cyklicznie organizowanej przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej były Inspiracja-Integracja-Implementacja.  Szczególowiej: inspiracje czyli nowe możliwości w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, integracja rozproszonych zasobów oraz ich intensywna implementacja w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat. Tematy wystąpień dotyczyły upowszechniania informacji i prezentacji aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki, ale też dla społeczeństwa informacyjnego.

info1
Budynek Wydziału EITI PG, w którym odbywała się konferencja
PW
Imponujący zabytkowy gmach Politechniki Gdańskiej. W tym roku mija 110 lat istnienia w tych murach uczelni technicznej.

Referat plenarny „Uczelniane bazy wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej” wygłosił profesor Henryk Rybiński (WEiTI PW).  W wystąpieniu, prezentując doświadczenia PW z tworzenia uczelnianej bazy wiedzy, zwrócił uwagę na aspekt widoczności w sieci dokonań naukowych i znaczenie systemów, w których naukowcy budują swoje profile. Niewystarczające już jest samo repozytorium instytucjonalne, potrzebne są wielofunkcyjne bazy wokół repozytorium zawierające pełną wiedzę o działalności naukowców i jednostek naukowych uczelni. Baza powinna umożliwiać prezentację pełnej informacji o naukowcu i różnych aspektach jego działalności naukowej. Informacje  nie powinny być ograniczone do tego co jest wprowadzane ręcznie, baza powinna kompletować wiedzę o naukowcu z różnych systemów i serwisów naukowych występujących w Sieci.

HR

W sesji poświęconej bazom bibliotecznym Mirosława Lewandowska-Tranda przedstawiła prezentację „Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej -współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni” (współautorki: Olga Giwer, Maria Miller-Jankowska).  Prelegentka zreferowała działania Biblioteki Głównej przy powstaniu i wdrażaniu repozytorium i Bazy Wiedzy PW, szczegółowiej omawiając też funkcje i możliwości Bazy Wiedzy PW.

ML_Info
Nasza koleżanka odpowiada na pytania – fot. ze strony konf. INFOBAZY

W sesji tej o repozytoriach uczelnianych mówili tez Beata Korzystka, Krzysztof Ober, prezentując koncepcję i organizację Centralnego repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej, a także Anna Komperda, Barbara Urbańczyk omawiając bazę dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej – DONA.Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie konferencji INFOBAZY

Konferencja była znakomicie zorganizowana, dodatkową atrakcją były imprezy towarzyszące, integrujące uczestników konferencji i umożliwiające wymianę informacji i doświadczeń z dziedziny baz naukowych w atmosferze swobodniejszej niż na obradach.

taw
Uroczysta kolacja odbyła się w Tawernie Orłowskiej
klif
położonej w pięknym miejscu pod Orłowskim Klifem
galeon
Nastrojowy wieczór drugiego dnia konferencji – rejs galeonami „Czarna Perła” i „Lew”

I jeszcze kilka obrazków z pięknego Gdańska

spichlerz

neptun

cen
Europejskie Centrum Solidarności – otwarte we wrześniu 2014 – warto odwiedzić!
cen2
ECS – wystawa stała poświęcona historii Solidarności i ruchów opozycyjnych
cen4
Wnetrze ECS – ogród zimowy, na piętrze Biblioteka – ok. 20 tys. vol książek i 6,5 tys. czasopism

MM

Reklamy