Trochę newsów dotyczących otwartości nauki.

W 2014 r. w krajach partnerskich EIFL zostały przyjęte 22 nowe polityki otwartości.  Z polskich instytucji: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Lista ponad 70 polityk otwartości wdrożonych we wszystkich  krajach, gdzie działa Electronic Information for Libraries, znajduje się na stronie tej organizacji: EIFL. Electronic Information for Libraries EIFL  współpracuje z bibliotekami, działając na rzecz umożliwienia dostępu do edukacji, nauki, badań naukowych w celu rozwoju społeczeństwa wiedzy.

wiedza_spolecznosc

400 polskich czasopism naukowych, a w nich ponad 72 tys. artykułów jest dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece Nauki, utworzonej przez ICM UW w celu ułatwienia naukowcom zdalnego dostępu do publikacji naukowych z różnych obszarów wiedzy.

Platforma Otwartej Nauki uruchomiła Newsletter PON, w którym propaguje informacje o nowych narzędziach, szkoleniach, konferencjach, publikacjach, wydarzeniach w Polsce i na świecie, dotyczących idei otwartej nauki. W pierwszym numerze m.in. wiadomości o otwartym dostępie w Argentynie, o inicjatywie OpenAire2010, skierowanej na realizację założeń dotyczących otwartości przyjętych w programie Horyzont2020 ,  a także o akcji polskich autorów udostępniających swoje utwory w serwisie Otwórz Książkę.

MM