Akcja pomocy dla dzieci z Domu Dziecka na Białołęce
Zaprzyjaźniony Dom Dziecka Sióstr Franciszkanek przesyła najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników BG PW i członków NZZS Solidarność z okazji Świąt Wielkanocnych 2015.

W spotkaniu z Siostrą Dyrektor, Barbarą Sakowską, uczestniczyli pracownicy BGPW: Piotr Gołębiewski, Agnieszka Kowalczuk i Sławomir Połotnicki.

AK