W Bibliotece Cyfrowej PW udostępniony został w wersji cyfrowej dorobek kolejnych profesorów Politechniki Warszawskiej z okresu międzywojennego.

Piśmiennictwo profesorów prezentowane jest w postaci tzw. bibliografii pełnotekstowych czyli zestawienia bibliograficznego z dołączonymi cyfrowymi kopiami książek, artykułów, referatów. Dodatkowo dołączone są do każdego zestawienia biografie i fotografie profesorów oraz graficzne plansze biograficzne. Aktualnie w Bibliotece Cyfrowej PW dostępnych jest ponad 30 takich zestawień piśmiennictwa. Część z nich została zdigitalizowana i opracowana w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Wśród ostatnio dodanych znajdują się publikacje profesorów : Czesława Domaniewskiego, Kazimierza Wóycickiego, Romana Trechcińskiego i Władysława Zawadzkiego.

Czesław Domaniewski (1861-1936), architekt, dziekan Wydziału Architektury PW był projektantem wielu gmachów użyteczności publicznej, dworców, kościołów, domów mieszkalnych.

Kzimierz Wóycicki (1898-1944) hydrolog, inżynier budownictwa wodnego projektował i kierował budową zakładów wodnych, wodociągów i kanalizacji.

Władysław Zawadzki (1885-1939) wybitny ekonomista, naukowiec i działacz polityczny okresu II Rzeczpospolitej, w latach 1931-35 byl wiceministrem i ministrem skarbu.

Roman Trechciński (1882-1944), ekspert z dziedziny teletechniki, wynalzaca, w czasie II wojny światowej prowadził nasłuchy radiowe dla podziemia i produkował odbiorniki radiowe.

MM