Dnia 18 września 2015 odbyła się konferencja promująca projekt Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz. Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowemu  X Forum Młodych Bibliotekarzy, odbywającemu się w dniach 17-18 września 2015 w Warszawie.
W komitecie organizacyjnym pod przewodnictwem Weroniki Kubrak prężnie działały: Dorota Wojnowska i Eliza Królak (materiały promocyjne), Aneta Sieczka i Monika Gajewska (rejestracja uczestników) oraz Maja Bandurska i Ewelina Krześniak (catering). Impreza miała miejsce w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

1
Komitet organizacyjny w składzie: (od lewej) Maja Bandurska, Aneta Sieczka, Alicja Portacha, Eliza Królak, Dorota Wojnowska, Monika Gajewska, Weronika Kubrak, Ewelina Krześniak

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, który po krótkim wstępie przekazał głos prelegentom oraz moderującej całe spotkanie, kierowniczce projektu Alicji Portasze.
Na wstępie w ogólne założenia projektu wprowadziła słuchaczy Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora ds. cyfryzacji Biblioteki Narodowej.

2

Praktyczne aspekty użytkowania zasobów Platformy omówione zostały przez koleżanki z Biblioteki Głównej: Monikę Gajewską oraz Ewelinę Krześniak.

3

W kolejnej części spotkania Dorota Wierzbicka-Próchniak z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zanalizowała polskie czasopisma naukowe z nauk społecznych i humanistycznych, znajdujących się w bazie Merkuriusz, porównując ją z zasobami innych bazami tego typu.
Techniczną stronę pracy nad rozwojem projektu omówiły koleżanki Joanna Basińska oraz Katarzyna Araszkiewicz.
Szczególnie interesujący okazał się wykład Pawła Markiewicza, radcy prawnego z kancelarii Bukowski i Partnerzy, który w ostatniej części spotkania omówił kwestie dotyczące udostępniania przez biblioteki zbiorów cyfrowych w świetle prawa autorskiego. Po tym wystąpieniu odbyła się ożywiona dyskusja, w której goście konferencji mogli wyrazić swoją opinię na tematy poruszane przez prelegentów.
Po zakończeniu dyskusji goście zostali zaproszeni na pyszny obiad, podczas którego toczyły się dalsze tym razem już kuluarowe rozmowy.
Dzięki aktywnej i skutecznej promocji tego wydarzenia w konferencji wzięło udział blisko 100 osób w tym 15 z nich uczestniczyło również w X FMB.
Każdy z uczestników otrzymał komplet upominków reklamujących Projekt Merkuriusz. Czerwone torby z logo projektu wypełnione były atrakcyjnymi prezentami.

4

Spotkanie okazało się znakomitą okazją do licznych rozmów dotyczących doświadczeń oraz wątpliwości związanych z projektem Merkuriusz, funkcjonowaniem i przyszłością platformy ACADEMICA oraz zagadnieniami prawa autorskiego.

Prezentacje z konferencji znaleźć można na stronie Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/o-nas/projekty/konferencja-merkuriusz

MB

Reklamy