8 Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu  przebiega w tym roku 19-25 października. Jak co roku wydarzenie  to służy propagowaniu otwartego dostępu do zasobów naukowych, edukacyjnych i kultury. Instytucje naukowe,  uczelnie, instytuty badawcze,  również biblioteki, muzea i archiwa w ramach Open Access Week  prowadzą akcje wspierania idei otwartości.

Tematem tegorocznego Open Access Week jest „Open for Collaboration”  – otwarcie na współpracę.

open accec

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej wraz z  Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych zorganizowała z tej okazji w dniach 20-21 października  II Ogólnopolskie Seminarium uzytkowników oprogramowania uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR.  Celem spotkania jest prezentacja oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR , doświadczeń jego użytkowników, funkcjonalności oprogramowania dla promocji osiągnięć naukowych oraz jego spójności z wymaganiami Systemu Informacji o Nauce i wdrożonymi modułami sprawozdawczymi w systemach POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Hasło przewodnie tegorocznego Open Access Week „Open for Collaboration” zgodne jest z  założeniami oprogramowania Omega PSIR, które powstało w ramach projektu SYNAT i jest dostępne bezpłatnie.

MM

 

Reklamy