W dniach 26-27 października 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się kolejne VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia.

Druki muzyczne, zgodnie z tym co przedstawiono na spotkaniu, wymagają specjalistycznego wykształcenia nie tylko w zakresie muzykologii ale także starych druków, historii książki, znajomości łaciny, innych języków. Zastanawiano się co zrobić, aby dokumenty te katalogowało się łatwiej. Stwierdzono, że z powodu wysokiego stopnia trudności istnieje zbyt mała liczba osób je katalogujących. Od 1 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej katalog online jest dostępny poprzez oprogramowanie Chamo. W związku z tym omówiono prezentacje danych w aspekcie dokumentów muzycznych. Można się łączyć z takimi m.in. portalami społecznościowymi jak Facebook, Twitter, Myspace. Jest dużo możliwości używania filtrów dla muzykalii. W przyszłości będzie można wyszukiwać wg pola 040 (siglum, loginu), wg obsady, wg instrumentów.

252596

Zwrócono uwagę na fakt, że w przypadku zastosowania nowego międzynarodowego standardu katalogowania RDA katalogowanie stanie się trudniejsze. Podkreślono, że należy większą wagę przykładać do szczegółowości opisu danego dokumentu. W przypadku dokumentów muzycznych, filmów będzie się wykorzystywało coraz więcej pól np. 033, 046, 336-338, 340, 344, 347,370-378, 380-384, 500, 501, 505, 508, 511, 518, 541, 546, 561, 563. Ważnymi polami do wypełnienia pozostaną pola stałej długości 006, 007, 008. Zauważono, że bibliotekarze nie przywiązują wagi do zgodności pól. Ponadto zastanawiano się czy ponownie nie przywrócić pól 047 (forma muzyczna utworu) oraz 048 (kod obsady utworu muzycznego) skoro Biblioteka Kongresu, która wcześniej z nich zrezygnowała powróciła do nich. Podano liczne przykłady opracowywania dokumentów muzycznych o różnych typach: dokumentów zwartych, dokumentów audiowizualnych, dokumentów dźwiękowych oraz gatunkach: oper, baletów, koncertów, filmów muzycznych, spektakli teatralnych o charakterze muzycznym. Zauważono, że nawet dla muzykologów staje się coraz trudniejsze określenie numeracji dzieła. Należy zatem podawać obok nowszej numeracji również odpowiednik starszej numeracji. Nie mniej trudnym problemem jest transkrypcja danego dzieła w kontekście rozpisania na instrumenty. Ponadto omówiono przyczyny błędów w opracowywaniu opisów np. brak znajomości przepisów, brak w bibliotece właściwego odtwarzacza do Blu-ray, o napędzie DVD, odpowiedniej ilości pamięci z powodu coraz większej pojemności nowoczesnych dysków optycznych. Każdy opis z powodu większej ilości danych w przypadku dokumentów muzycznych zajmuje dużą ilość czasu, co powoduje dyskomfort ich opracowywania z powodu wymaganej odpowiednio większej ilości opracowywanych dokumentów w ciągu roku. Zaprezentowano również opis wielu dzieł na jednym rekordzie w zależności od stopnia szczegółowości opisu . Namawiano muzykologów do coraz szerszego używania opracowywania rzeczowego w ramach KABY, ponieważ tylko niewielka ich ilość bierze w tym czynny udział. Zalecano, aby opracowując kartotekę hasła przedmiotowego umieszczać wszystkie możliwe formy np. w polach: 155 Sonaty, ale w 455 Sonaty fortepianowe, a w kolejnym polu 455 Sonaty na fortepian itp. Przedstawiono istniejące przepisy dotyczące muzykalii, filmów. Do prac nad nową terminologią w zakresie RDA została zaproszona Biblioteka Narodowa. Do każdej instrukcji ma zostać podłączony słownik terminologiczny ze słownictwem dotyczącym RDA. Na koniec uzgodniono, że w 2016 roku oraz w latach późniejszych powinno się wydać nowe instrukcje zawierające obowiązujące elementy RDA dla dokumentów: muzycznych, dźwiękowych, kartograficznych, ikonograficznych, książek. Powinny również odbyć się kolejne warsztaty dotyczące w/w typów dokumentów. Wszystkie wystąpienia ze spotkania mają zostać umieszczone na stronie NUKAT do wglądu dla zainteresowanych.

MK

Reklamy