W dniach 29-30.10.2015 w Lizbonie, odbyła się piąta z cyklu międzynarodowych konferencji na temat UKD, konferencja  pod tytułem: “Classification & authority control: expanding resource discovery“.

P1020926P1020929
Program zawierał dwadzieścia prezentacji i sześć plakatów. Dokładną tematykę wystąpień, sesję posterową i fotogalerię można zobaczyć na stronie:
http://seminar.udcc.org/2015/posters.php
Zagadnienia klasyfikacji wiedzy i kartotek haseł wzorcowych oraz różnego sposobu ich zastosowania towarzyszyły nam podczas wygłaszanych prezentacji i dyskusji podczas przerw. My również miałyśmy okazję zaprezentować, w jaki sposób można wykorzystać słowa kluczowe z kartoteki haseł wzorcowych i symbole UKD stosowane do opisu rzeczowego zbiorów BG PW.

P1020960P1020961
Zbiory biblioteki PW zobrazowaliśmy wg. relacji pomiędzy dziedzinami z jakich pochodzą. Okazało się że jedne dziedziny wiedzy są bardziej powiązane z pewnymi dziedzinami nauki a z innymi mniej albo wcale.

P1020931Wizualizacja zbiorów BG PW jest dostępna na stronie domowej
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wizualizacja-zbiorow

Kliknięciem online w daną dziedzinę można zobaczyć dziedziny z jakimi jest ona najsilniej powiązana. Nasz plakat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele komplementów.

20151029_135135P102093820151029_135102
System UKD jest klarowny, użyteczny, kompatybilny, aktualny i komunikatywny. Zwłaszcza kiedy jest dostęp online, do pełnego pliku wzorcowego UKD.

Mottem konferencji mogą stać się słowa:
„Znajdź lepszy system wiedzy od UKD – a potem porzuć UKD”.

P1030001
Lizbona – Pomnik Zdobywców

AMK

Reklamy