23 kwietnia 2016 nastąpiła niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć Psałterz Floriański na własne oczy. Rękopis opuścił na jeden dzień skarbiec  Biblioteki Narodowej.
Psałterz Floriański to bezcenny zabytek języka polskiego, a jednocześnie księga pełna zagadek. Rękopis, w którym każdy kolejny werset pisany jest w innym języku: naprzemiennie po łacinie, polsku i niemiecku.


Został spisany najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV w. Bardzo możliwe, że miał być darem dla królowej Jadwigi, a po jej śmierci był używany przez kolejne polskie królowe. Ponownie odkryty w XIX w.   w austriackim opactwie Sankt Florian, stał się naukową sensacją, a do dziś pozostaje jedną z największych zagadek polskiego średniowiecza.

Poza trójjęzycznym przekładem tekstu Psalmów, księga na kilkudziesięciu kartach zawiera tajemnicze miniatury, w których jedni chcą widzieć astrologiczne symbole, inni mnemotechniczne schematy ułatwiające zapamiętanie tekstu, a zdaniem niektórych znajdują się tam pierwsze wizerunki Mistrza Yody, Nosferatu i Gandalfa Szarego.

Cały zdigitalizowany Psałterz jest dostępny w Bibliotece Cyfrowej Polona: polona.pl/item/52212659/12/
Istniała możliwość wcześniejszej rejestracji na wycieczkę po Pałacu Rzeczypospolitej (pl Krasińskich)  z warszawskim przewodnikiem Jackiem Karwatem oraz po wystawie towarzyszącej pokazowi Psałterza Floriańskiego z mediewistą Łukaszem Kozakiem. We własnym zakresie wystawę można oglądać w godzinach 11.00 – 18.30.


Dla zainteresowanych odbyły się również dwa interesujące wykłady:
„Wywiad z Psałterzem floriańskim – czyli historia małomównego manuskryptu”, dr Marcin Kuźmicki (Zakład Historii Języka Polskiego UAM)
Dyskusja „Yoda czy Nosferatu? Świat na marginesach Psałterza floriańskiego”, dr Kamil Kopania (Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UW) i Łukasz Kozak (redaktor Polona i autor Discarding Images)
PIERWSZE/NAJSTARSZE
Cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.

KA (tekst i zdjęcia)

Reklamy