Najnowszy numer (165) Biuletynu EBIB poświęcony jest sprawozdawczości danych o działalności badawczo-rozwojowej do Systemu Informacji o Nauce. Od 2015 r. jednostki naukowe otrzymujące środki na działalność statutową zobligowane są Ustawą z 30 kwietnia 2010 r. do przekazywania informacji o działalności naukowej do Systemu Informacji o Nauce.

Zebraniem i przesłaniem poprawnych danych zajmują się zwykle jednostki uczelniane, do których zadań należy dokumentowanie osiągnięć naukowych uczelni (biblioteki, działy dokumentacji, ośrodki informacji naukowej, biura ds. nauki itp.).

W majowym numerze Biuletynu EBIB przedstawione są zasady sprawozdawczości (ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania danych o publikacjach naukowych), regulujące cały proces  akty prawne i ich interpretacje, a także praktyczne przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczości. Anna Komperda z Biblioteki Politechniki Wrocławskiej opisała sposób wykorzystania bazy DONA jako źródła danych do sprawozdań do PBN-S,  a Bartłomiej Siek przedstawił problemy związane z potrzebą dostosowania lokalnej bazy bibliograficznej do wymogów sprawozdawczości. Przedstawicielki Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w artykule Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej zaprezentowały Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej w kontekście wykorzystania gromadzonych w niej informacji oraz funkcji i narzędzi , w które jest wyposażona –  do transferu danych sprawozdawczych.

 

Rys. Schemat przekazywania danych z PW do POL-on, źródło: Artykuł „Przekazywanie danych do Systemu Informacji o Nauce poprzez uczelnianą bazę wiedzy.”

 

MM

Reklamy