V konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, zorganizowana przez Cen­trum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej­ oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­, odbyła się w dniach 15-16 września. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu bibliotek uczelnianych, ich miejscu w uczelni, sposobom organizacji i wykorzystania środków finansowych, nowym funkcjom, możliwościom rozwoju i szansom przetrwania w erze cyfryzacji i zalewu nowych technologii.

BIBLIOTECH – miejsce konferencji
Kampus PW – tablica poświęcona profesorom Politechniki Wrocławskiej

 

Jednym z  wiodących tematów był System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on i współpraca biblioteki z uczelnią w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi parametryzacji jednostek naukowych, w tym gromadzeniu i przekazywaniu danych do POL-on’u. Przedstawiano metody wykorzystania lokalnych baz dorobku naukowego czy repozytoriów do tego celu (m.in. doświadczenia z wykorzystania repozytorium  Uniwersytetu Jagiellońskiego czy rejestracji dorobku przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego). Sesję poświęconą POL-on’owi zakończyły warsztaty prowadzone przez Annę Komperdę i dyskusja, w której dzielono się doświadczeniami z problemów związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji o nauce. Padła propozycja wystosowania zbiorowego wystąpienia do ministerstwa z propozycjami zmian i usprawnień w systemie.

Kolejnym ważnym zagadnieniem były zasoby elektroniczne bibliotek, zagadnienia organizacyjne funkcjonowania uczelnianych baz cyfrowych i ocena ich i baz komercyjnych – zawartości, udostępniania i wykorzystania.

Kolejka linowa łącząca kampus Politechniki Wrocławskiej z drugim brzegiem Odry
Widok z nabrzeża spod kampusa na Odrę

 

Kluczowym zagadnieniem większości wystąpień było miejsce biblioteki w przestrzeni uczelni i jej współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni. Reprezentantki Biblioteki Głównej PW (Mirosława Lewandowska-Tranda i Maria Miller-Jankowska) przedstawiły referat „Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej”.  W referacie opisano  Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej, opartą na oprogramowaniu Omega-Psir, jako rozwiązanie łączące funkcje repozytorium uczelnianego i systemu typu CRIS, gromadzącego kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym uczelni.

Zdjęcie zbiorowe wszystkich uczestników konferencji (ze strony: http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/galeria/)

Prezentacje z V WSB dostępne są na stronie konferencji http://www.bibliotech.pwr.edu.pl/prezentacje-z-5-wsb/

I na koniec dwa magiczne obrazki z pieknego Wrocławia:

Rynek – Ratusz – księżyc
Ossolineum – jeden z dziedzińców

 

MM

Reklamy