15 listopada to data Święta Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji nastąpi szereg imprez w listopadzie i grudniu – kalendarium wydarzeń.

Początki powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie to otwarcie w 1826 r. Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych, inicjatorem powstania której był Stanisław Staszic. Szkoła została zamknięta w roku 1831, w ramach represji po wybuchu Powstania Listopadowego. W końcu XIX wieku car Mikołaj II wyraził zgodę, by zebraną przez polskie społeczeństwo sumę jednego miliona rubli przekazać na budowę w Warszawie Instytutu Politechnicznego swego imienia. W czerwcu  1898 roku powstał Instytut Politechniczny a jesienią rozpoczęto już zajęcia w języku rosyjskim na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. Rok później rozpoczęto budowę pierwszych gmachów dla nowej szkoły,  Gmach Główny, Gmach Chemii, Gmach Fizyki i Gmach Mechaniki (autorstwa 2 architektów Stefana Szyllera i Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego).

 

Rysunek z Planów Politechniki Warszawskiej

W 1905 r., po strajkach, w których żądano m.in. wprowadzenia polskiego języka nauczania, Instytut zamknięto.

W wyniku wybuchu I wojny światowej pojawiła się nowe możliwości na uzyskanie pewnych ustępstw korzystnych dla Polaków. Po zajęciu Warszawy przez Niemców uzyskano zgodę na inaugurację działalności Politechniki jako uczelni polskiej, z narodowym językiem wykładowym. Kuratorem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ramienia władz niemieckich został Bogdan hr. Hutten-Czapski. 15 listopada 1915 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obu uczelni. Inauguracja roku akademickiego nastąpiła w Auli Gmachu Fizyki. Wzięli w niej udział prezydent Warszawy Z. Lubomirski i niemiecki generał – gubernator Hans von Beseler, który nadał Politechnice Warszawskiej pierwszy statut. Pierwszym rektorem został profesor Zygmunt Straszewicz. Studia były prowadzone na czterech Wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej.

Zygmunt Straszewicz

W Bibliotece Cyfrowej PW znajduje się wiele dokumentów związanych z historią Politechniki Warszawskiej.

Program Politechniki Warszawskiej na rok naukowy 1921/1922
Indeks studenta z 1918 r.

 

MM

Reklamy