W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej 28.11.2016 odbyło się zebranie walne, na którym  podjęto uchwałę o Powołaniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BG PW.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. SBP zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo z problematyką bibliotekarstwa i informacji naukowej. Powstało ono w 1917 r. jako Związek Bibliotekarzy Polskich. W latach 1946–1953 działało pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Od 1927 SBP jest członkiem IFLA. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

http://www.sbp.pl/

IMCh, AN

Reklamy