Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej informuje o seminarium PolBiT, które odbędzie się 29 maja 2017 roku w Gmachu Głównym PW.

Seminarium „Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację i medialną w uczelni” ma się skupić na problematyce dotyczącej kompetencji informacyjnej bibliotek w ramach założeń programowych KRK oraz działań bibliotecznych, które mogłyby te kompetencje rozwijać. Obejmuje również zagadnienia z zakresu bibliotecznej strony internetowej i bibliotekarzy jako konsultantów bądź współprowadzących zajęcia.

Zagadnienia problemowe dostępne są na stronie internetowej BG PW pod adresem: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/2-artykul/555-seminarium-polbit-2017

Uwaga: rejestracja została już zamknięta.

AN IMCh